Organizačný sekretariát
FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
+421 2 6446 1555
hypertenzia@farmi-profi.sk
FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
+421 2 6446 1555
hypertenzia@farmi-profi.sk

Organizačné zabezpečenie
PharmDr. Katarína Bilá
+421 918 655 120
bila@farmi-profi.sk

Mgr. Eva Warren
+421 918 502 341
warren@farmi-profi.sk
Ubytovanie
Ing. Zuzana Gálisová
+421 908 452 468
galisova@farmi-profi.sk